เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

posted on 21 Jun 2008 11:58 by illusination in Peotry

 

 

 

พุทธทาส อินทปัญโญ 

Comment

Comment:

Tweet