อาจารย์ไก่

posted on 22 Jun 2008 10:25 by illusination in Peotry

 

 

อาจารย์ไก่

 

พุทธทาส อินทปัญโญ 

 

 

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

posted on 21 Jun 2008 11:58 by illusination in Peotry

 

 

 

พุทธทาส อินทปัญโญ 

ถ้าสตรีดื่มเหล้า

posted on 17 Jun 2008 18:28 by illusination

 

 

 

พุทธทาส อินทปัญโญ